Verdens ledende humanitære hjelpeorganisasjon

Minhaj Welfare Foundation (MWF) er en verdensomspennende humanitær hjelpeorganisasjon som hjelper de fattige og trengende i marginaliserte samfunn ved å sikre deres grunnleggende menneskerettigheter, gi barn tilgang til utdanning, fattige tilgang til grunnleggende helsetjenester og generere bærekraftige midler for sosioøkonomisk utvikling av samfunn.

Vår Historie som en Humanitær Hjelpeorganisasjon

Siden Dr. Muhammed Tahir ul Qadri grunnla Minhaj Welfare Foundation i 1989, har vi vokst til å være en ledende grasrot humanitær hjelpeorganisasjon. Hvert år hjelper vi flere og flere mennesker som har det vanskelig, alt med din hjelp.

Dr. Qadri's father Dr. Fareed ud Din Qadri

Dr. Fareed ud Din Qadri
Far til Dr. Muhammed Tahir ul Qadri

Dr. Fareed ud Din Qadri vokste opp i en liten underutviklet by i Pakistan kjent som Jhung. Han var utdannet lege og en lærd.

Dr. Fareed ud Din Qadri hadde enorm lidenskap for sosial utvikling og gjenoppliving av sosiale verdier i marginaliserte samfunn. En lidenskap og hengivenhet som han også videreførte til sin sønn Dr. Muhammad Tahir Ul Qadri.

Gjennom sitt liv gir Dr. Fareed ud Dins gav han oss en leksjon i hengivenhet, og personligutvikling som er i samsvar med islamsk tro og lære.

Dr. Farid ud Din Qadri forlot vår verden i 1974 i en alder av 56.

Dr. Muhammed Tahir ul Qadri
Grunnlegger av Minhaj Welfare Foundation

Dr. Qadri ble født 19. februar 1951 i byen Jhang. Han ble oppdratt til å legemliggjøre ambisjonene til sin far.

Han grunnla Minhaj Welfare Foundation i 1989 med fokus på å gjenopplive felles islamske verdier med fokus på medmenneskelighet.

Gjennom sin filantropiske kamp fikk Minhaj Welfare Foundation støtte fra forskjellige samfunn i Pakistan, og våre veldedige prosjekter spredte seg over hele landet.

Nettverket spredte seg også over landegrenser med støttespillere verdenover, og iløpet av kort tid oppnådde vår humanitære organisasjon en verdensomspennende posisjon med en portefølje av prosjekter som nå betjener lokalsamfunn langt utenfor Pakistans grenser.

I dag deltar et nettverk av støttespillere og organisasjoner fra hele verden i en av vår tids mest effektivt synergiserte humanitære bevegelser.

Minhaj Welfare Foundation UK ble registrert i 2002.

Mål for vår humanitære organisasjon

Vår utdanningssentriske tilnærming tar sikte på å overvinne alle utfordringer som hindrer ens tilgang til utdanning. Vi mener utdanning er den beste formen for bærekraftig veldedighet, den hjelper lokalsamfunn med å avslutte sin syklus av fattigdom. Kjernemålene til vår humanitære organisasjon kan oppsummeres i følgende:

Fattigdoms-
bekjempelse

Bekjempelse av fattigdom, sykdom, nød og lidelse for alle personer som er i nød, uavhengig av nasjonalitet, rase, etnisk opprinnelse og religiøs tro, er det vår humanitære organisasjon er tuftet på.

Sosial velferd

Fremme av andre veldedige formål til fordel for allmennheten for å tilby rekreasjonsfasiliteter og aktiviteter av hensyn til sosial velferd med det formål å gi livsbetingelser for de personene som trenger slike fasiliteter.

Utdanning

Forbedre utdanning i marginaliserte samfunn, med fokus på følgende områder:

  • Like muligheter for alle (uavhengig av kjønn) har tilgang til utdanning.
  • Styrke kvalitet i grunnskole og videregående opplæring.
  • Utvikling av vårt nåværende utdanningsoppsett.
  • Sette utdanning i spissen for vår humanitære organisasjon

Tro

Fremme av utdanning til allmennnytte gjennom trosbasert lære eller disipliner; og troens fremgang inspirerte dydige virkninger.