Zakat Kalkulator

Å gi zakat er obligatorisk for alle muslimer. Skriv enkelt inn alle verdiene dine i zakat-kalkulatoren under, og kalkulatoren beregner ditt zakat-bidrag.

1. Eiendeler
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
2. Gjeld
NOK
NOK

Dine nåværende eiendeler er verdt

NOK 0,00

Verdien av din betalbare Zakat er

NOK 0,00

Nisab Verdier

Silver Nisab

3045,- NOK
(612.36g)

Gold Nisab

35 640,- NOK
(87.48g)


Veiledning vekt:

Nisab in tola = 7.5 tola

Chat med oss

Zakat FAQs

Zakat er en av de viktige pilarene i islam, som noen ganger omtales som Al-Sadaqa Al-Wajiba (obligatoriske almisser).

Zakat er en pilar i islam, det er en obligatorisk tilbedelseshandling for alle muslimer som har råd til å gi, Zakat kan også omtales som Al-Sadaqa Al-Wajiba (obligatorisk almisse).

 • (Zakat gjelder ikke for ikke-muslimer).
 • Moden (dvs. over puberteten)
 • Mentalt sunn (Zakat er ikke obligatorisk for de som er psykisk uvel).
 • Fri (dvs. ikke en slave eller i fengsel).
 • Fullstendig eierskap til rikdommen (rikdom kan bare være underlagt Zakat hvis den er i fullstendig eierskap av individet. For eksempel, hvis noen begravde noen eiendeler et sted og glemte hvor han hadde begravet dem, og så husket år senere, vil ikke Zakat ikke må betales for mellomperioden da eiendelene manglet.)
 • Ens rikdom bør overstige det som kreves for å oppfylle livets grunnleggende nødvendigheter.
 • Man skal være fri for gjeld. For eksempel, hvis noen har £1000 sparing, men han også har en gjeld på £1000, er han ikke ansvarlig for å betale Zakat, så lenge sparepengene hans ikke overstiger gjelden hans.
 • Zakat betales for den formuen eller eiendommen som vokser enten materielt, for eksempel handelsvarer eller fritt beitende husdyr, eller i verdi, for eksempel gull eller sølv.
 • Samlet verdi av formue og eiendom bør være over terskelen fastsatt av sharia.
 • Personen må ha vært over Zakat-terskelen i et helt måneår. Man betaler ikke Zakat så snart man når terskelen; snarere må det gå et helt måneår før man betaler Zakat på betingelse av at man fortsatt er over terskelen ett år senere.

Personen som har den nødvendige terskelen som gjør Zakat obligatorisk, må gi et spesifikt beløp av formuen sin til de som er kvalifisert til å motta Zakat.

Det er syv kategorier personer som er kvalifisert til å motta Zakat:
 • De fattige
 • Den nødlidende
 • For å myke folks hjerter
 • De som har vært slaver.
 • De som har gjeld
 • De som er på Allahs vei
 • Reisende (inkludert flyktninger)

De eiendelene, formuen og eiendommen som det er obligatorisk å betale Zakat på, må passere en terskel for at Zakat skal bli obligatorisk for en person. Denne terskelen er kjent som "Nisab".

Zakat blir obligatorisk hvis noen er i besittelse av 87,48 gram gull. `Ali b. Abi Talib forteller at den hellige profet [SAW] sa:
Det er ikke obligatorisk for deg, dvs. på gull, før du er i besittelse av 20 dinarer. Når du har 20 dinarer og det går et helt år, blir en halv dinar obligatorisk på den, og det som overstiger det, da er det i samsvar med overskuddet (dvs. 1/40) [Abu Dawud, #1573].
Det er fortalt at 'Abd Allah b. `Umar og `A'isha forteller begge at den hellige profet (saw) pleide å ta Zakat av en halv dinar fra 20 dinarer, og en dinar fra hver 40 dinar (dvs. 1/40) [Ibn Majah, #1791]. Det skal bemerkes at i de dager var dinarer gullmynter og 20 dinarer veide 87,48 gram.
Zakat blir obligatorisk hvis noen er minimalt i besittelse av 612,36 gram sølv. En førtiendedel (1/40) av det totale beløpet skal betales som Zakat. Abu Sa'id al-Khudri uttaler at den hellige profeten [SAW] sa:
Det er ingen Zakat på noe sølv som er mindre enn fem awqiya (612,36 gram) [Bukhari, #1390].
Det må bemerkes at Zakat-beløpet tilsvarer 2,5 % enten etter vekt eller verdi.

Hvis disse verdifulle steinene og juvelene [dvs. annet enn gull og sølv] er for handelsformål, er de ansvarlige for Zakat. Hvis de derimot brukes til personlig bruk, trenger ikke Zakat å betales for det, uavhengig av verdien.

Ja, for å oppfylle ens forpliktelse, må man ha til hensikt (dvs. spesifisere) at de betaler Zakat. Som en tilbedelseshandling knyttet til økonomiske forhold, kreves det en intensjon for at den skal utføres korrekt. Intensjonen (niyya) for å oppfylle ens forpliktelse er å ha til hensikt at en betaler Zakat, enten det er på tidspunktet for å distribuere ens formue til de som er kvalifisert (dvs. på betalingstidspunktet), eller når man setter Zakat-penger til side.

Ja, noen som er juridisk ansvarlig for å betale Zakat kan betale gjennom månedlige avdrag gjennom hele året, med den hensikt å betale Zakat. Når måneåret går mot slutten, bør Zakat beregnes, og det som gjenstår skal betales ned. På lignende måte kan utestående beløp også betales på avbetaling.

Ja, det kan gjøres, men det er best å betale Zakat i tide. Hvis Zakat fra forrige år er utestående, kan det betales sammen med Zakat for inneværende år.

Zakat kan betales før forfallsdatoen, og dette er en riktig måte å betale den på.
`Ali b. Abi Talib forteller at 'Abbas spurte den hellige profeten [SAW], 'Kan Zakat betales før dens tid?' Den hellige profeten [SAW] tillot ham å gjøre dette [Abu Dawud #1624].

Forpliktelsen til å betale Zakat for det året vil bli droppet. Det vil si at man vil bli tilgitt for beløpet som går tapt eller misbrukt.

Those products that are produced from the land such as fruit, vegetables, and minerals, etc.

 • Det er obligatorisk å betale Zakat for fire typer eiendeler: Gull, sølv og kontanter.

 • Husdyr, som kameler, kyr og geiter, etc.

 • Alle typer handelsvarer og handelsvarer (inkludert eiendom kjøpt med hensikt om videresalg). De produktene som er produsert fra landet som frukt, grønnsaker og mineraler, etc.

Det er ikke en betingelse for Zakat og sadaqa at det kun betales i måneden Ramadan; Det er imidlertid den mest anbefalte tiden å betale den på. Det er obligatorisk (wajib) å betale Zakat så snart måneåret har gått, og betalingen bør ikke utsettes til måneden Ramadan. Imidlertid, hvis Ramadan nærmer seg, slik som Zakat skal i Sha`ban, er det ingen skade å vente til Ramadan med å betale den. Hvis imidlertid året går mot slutten i Muharram, bør man ikke vente til Ramadan med å betale det; snarere bør det betales i første omgang. Hvis noen ønsker å betale Zakat i Ramadan, vil måten å gjøre dette på være å betale Zakat på forhånd før året er fullført (dvs. Ramadan før Muharram). Det er ikke tillatt å utsette betalingen av ens Zakat etter forfallsdatoen.

Å være i fullstendig eierskap til ens eiendeler er en forutsetning for Zakat. Før en kvinne bestemmer seg for om betaling av Zakat er obligatorisk for medgiften hennes, bør hun først forsikre seg om at hun er i fullt eierskap til den. Hvis medgiften ikke er i hennes fulle eierskap, er hun ikke forpliktet til å betale Zakat for den.

Mellom mann og kone vil den som er i reell eierskap av smykkene være ansvarlig for å betale Zakat. Hvis mannen har gitt smykkene til sin kone bare for oppbevaring, ved at han kan selge eller disponere dem slik han vil, så vil i så fall ikke Zakat forfalle til kona, da det vil være mannens ansvar. Men hvis kona eier smykkene og det er hennes skjønn om å enten bære eller selge dem, vil hun være ansvarlig for å betale Zakat.

Nei, en mann og kone kan ikke gi sin Zakat til hverandre.

En person som er i gjeld bør legge til side pengene han eller hun skylder (for å betale tilbake skyldneren). Uansett hvilke penger eller eiendeler som er til overs, hvis den når nisab, blir Zakat obligatorisk; men hvis den ikke når nisaben, trenger ikke Zakat å betales.

Ja, hvis en som har gjeld er fattig og ikke er forpliktet til å betale Zakat, kan uten tvil Zakat-penger brukes til å fjerne gjelden hans. Imidlertid, hvis en person i gjeld er rik og kvalifiserer til å betale Zakat, er det ikke tillatt for ham å ta Zakat-penger for å betale ned gjelden. I det førstnevnte tilfellet, hvor personen er kvalifisert til å motta Zakat, trenger ikke debitor å nevne at han bruker Zakat-penger for å slette gjelden sin; han trenger bare å fortelle ham at han ikke lenger er ansvarlig for å betale tilbake lånet, slik at hans verdighet og ære ikke blir skadet.

Etter å ha oppfylt ens grunnleggende behov, hvis det er penger og andre eiendeler til overs, vil Zakat fortsatt være forpliktet på personen, selv om personen ikke eier gull eller sølv. Grunnen til dette er at gull og sølv ble brukt som valuta på den hellige profetens [SAW] tid. I dag har papirvaluta erstattet gull og sølv, så det er obligatorisk å betale Zakat for all valuta ved siden av sølv og gull.

Metoden for å beregne Zakat er at eventuelle overskuddskontanter som gjenstår etter å ha dekket ens grunnleggende behov som når nivået av nisab (dvs. 612,36 gram sølv), har blitt holdt i et år, og det er ingen gjeld å betale ned, så Zakat må betales ved å gi 2,5 % av den formuen

I følge Imam Abu Hanifa,

en som er mer fordelaktig for fattige bør brukes som nisab [Kasani 2:21]. Imam Marghinani, i al-Hidaya [1:105], uttaler angående denne uttalelsen til Imam Abu Hanifa:

Som et mål på forsiktighet bør en fra enten gull eller sølv brukes som bedre vil dekke behovene til de fattige og nødlidende.

Det er også den dominerende oppfatningen at sølv kan legges til gull, eller omvendt, for å nå nisab-mengden. Handelsvarer og handelsvarer kan også legges til for dette formålet. Dette er flertallets syn, og det støttes av følgende hadith relatert av Bukayr b. `Abd Allah Ashaj:

Det var praksisen til følgesvennene til den hellige profeten [SAW] at gull ble slått sammen med sølv, og sølv med gull, for å betale Zakat [Kasani 2:19].

Det er obligatorisk (fard) på enhver valuta som når beløpet er fastsatt som nisab. Juristene har gitt følgende betingelser for forpliktelsen til Zakat på papirvaluta:

 1. Valutaen skal ha nådd mengden nisab.

 2. Et helt måneår må ha gått.

 3. Det er ingen gjeld å betale ned.

 4. Pengene som man har i sin besittelse overstiger de grunnleggende behovene hans, slik som hans daglige utgifter, f.eks. klær, mat og overnatting.

Zakat forfaller ikke på hus, leiligheter eller landområder som brukes som ens personlige innkvartering. Imidlertid, hvis man leier et hus, leilighet eller butikk med det formål å tjene penger, forfaller Zakat på den årlige nettoinntekten. Hvis det årlige overskuddet fra alle inntektsmidlene når nisab-beløpet, må Zakat betales på det.

Zakat må også betales for verdien av ens hus, leilighet eller land som opprinnelig ble kjøpt med det formål å selge videre (dvs. for forretnings- eller handelsformål). Zakat skal betales på gjeldende markedsverdi, og ikke kjøpesummen. Dette er et punkt som bør vurderes av de som investerer i land eller eiendom.

Leietaker må betale Zakat på depositumene som han eller hun betaler som garanti for leie av eiendom. På samme måte må Zakat av sikkerhetsinnskudd som betales av handelsmenn og byråer til firmaer eller organisasjoner som kan returneres, betales av innskyteren.

Zakat er obligatorisk på handelsvarer og varer (dvs. varer som kjøpes med hensikt om videresalg), men ikke på verktøy eller utstyr som brukes i handel eller forretning. Utstyr og verktøy som brukes til ens virksomhet og handel er et middel for ens inntekt, og inntektsmidlene har blitt erklært som unntatt fra Zakat av sharia. Imidlertid, fortjenesten oppnådd ved bruk av dem, hvis den når nisab og et år har gått, blir det obligatorisk å betale Zakat for dette.

Enten aksjene kjøpes på overskuddsbasis eller for kapitalgevinst, vil Zakat i begge tilfeller beregnes ved å bruke gjeldende markedsverdi av aksjene. Kjøpsverdien av aksjene vil ikke bli tatt i betraktning, uansett om verdien av aksjene på tidspunktet for beregningen av Zakat økte eller sank i verdi fra kjøpesummen.

I et forretningspartnerskap vil hver partner betale Zakat i samsvar med sin andel av virksomheten. For eksempel, hvis to personer er likeverdige partnere i en virksomhet, vil de på slutten av året betale Zakat på halvparten av verdien av virksomheten. Det er fortalt av Anas at Abu Bakr al-Siddiq skriver med hensyn til denne kjennelsen, Eventuelle eiendeler som deles, bør utarbeides proporsjonalt [Bukhari #1383].

Du må betale zakat med den hensikt å betale den. Det er viktig at du har en intensjon om å gi en donasjon som en zakat-betaling.

Zakat skal betales på den totale sparingen uavhengig av hva som ble betalt på den tidligere. Derfor vil du betale 2,5 % av 10 000, 250.

Hvor lang tid en person må ha formuen som de vil betale zakat på.

Ja, de kan betale Zakat, men de må ta hensyn til eventuelle utgifter eller forpliktelser når de beregner hvor mye de må betale.

Det høres ut som om det nevnte fondet vil telle som en Waqf. Den generelle regelen er at en Waqt ikke er ansvarlig for Zakat. Så lenge det ikke er noe personlig eierskap, eller ingen personlig drar nytte av dette fondet, og også avhengig av fondets art, kan/kan det hende at Zakat ikke er ansvarlig. Du må imidlertid sjekke dette med en lærd.

Fuqara og Masakin. Fuqara er de som ikke eier rikdom til Nisab. Masakin er de som ikke har mat for dagen (15-20% av verden).

Vi har leveringskontorer i landene vi jobber i, og de foretar vurdering – ved hjelp av utvalgskriterier – fordi vi vil sikre at vi når ut til de mest sårbare.

Den kan bare gis til personer fra en av disse syv kategoriene. De fleste forskere er enige om at du kan gi zakat til et familiemedlem hvis de er fra en av kategoriene. F.eks. de er fattige og ute av stand til å forsørge seg selv, og er ikke allerede avhengige av deg. Men hvis han/hun er en av dine pårørende, er du uansett forpliktet til å bruke på dem og kan ikke gi dem noe fra din Zakat.

Hvis det foreldreløse barnet er kvalifisert til å motta zakat (f.eks. eier de eller familien mindre enn nisbaen eller ikke har mat for dagen), vil de være kvalifisert til å motta den. Foreldreløse vil komme under kategori 1 og 2 mottakere av Zakat.

Vi bruker Zakat-midler på prosjekter der vi kan garantere at mottakerne er fattige og trengende og direkte mottar hjelpen. Så for eksempel kan vi gi matpakker til nødlidende mennesker slik at de kan brødfø seg selv og familiene sine. Men vi ville ikke brukt midlene på en brønn som ville komme hele samfunnet til gode. Dette er fordi vi ikke kunne garantere at bare fattige og trengende mennesker får vann fra den brønnen. Vi vil imidlertid bruke andre midler som Sadaqah til å betale for prosjekter som kommer hele lokalsamfunn til gode.