Vilkår og Betingelser

Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle donasjoner gjort på Minhaj Welfare Norway-nettstedet.

Vårt Ansvar

Hvis du legger inn en online donasjon til Minhaj Welfare Norway vil vi sende deg en e-post som bekrefter mottak av donasjonen din og detaljene for donasjonen. Din donasjon representerer et tilbud til oss som er akseptert av oss når vi leverer en endelig kvittering.

Beskrivelse av varer

Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle detaljer, beskrivelser og priser på donasjonsartikler som vises på nettsiden er korrekte på tidspunktet da den relevante informasjonen ble lagt inn i systemet. Vi forbeholder oss retten til å nekte donasjoner der vareinformasjon har blitt feilpublisert, inkludert priser og kampanjer.

Betalinger

Betalingsvilkår for Enkelt Betaling:

  • Beløpet vil bli trukket umiddelbart fra den valgte betalingsmåten ved gjennomføring av bestillingen.
  • Betalingen vil bli behandlet umiddelbart, og du vil motta en bekreftelse på betalingen på den angitte e-postadressen.
  • Eventuelle endringer i betalingsbeløp eller dato vil kreve en ny bestilling med oppdatert informasjon.

Betalingsvilkår Faste Betalinger:

  • Beløpet vil bli trukket månedlig i samsvar med den valgte betalingsmetoden.
  • Betalingene vil automatisk bli trukket fra den registrerte betalingsmåten på månedlig basis, på omtrent samme dato som opprinnelig betaling ble gjort.
  • Eventuelle endringer i betalingsdato eller beløp vil bli varslet på forhånd via e-post eller annen kommunikasjonskanal som er registrert hos oss.

Oppsigelsesvilkår:

  • Du kan når som helst avslutte avtalen om faste betalinger.
  • For å avslutte avtalen, logg inn på din konto på nettsiden og følg instruksjonene for å kansellere den faste betalingsavtalen.
  • Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen. Du kan avslutte den når som helst uten ekstra kostnader eller straff.
  • Etter at avtalen er avsluttet, vil det ikke bli foretatt flere trekk fra din betalingsmåte med mindre du velger å opprette en ny avtale.

Avbestilling og refusjon

Vi tilbyr en 7-dagers refusjonspolicy som starter fra datoen du gir donasjonen. Hvis du kontakter oss utenom 7-dagersperioden, kan det hende at vi refunderer donasjonen.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående returer eller for å klage, kontakt post@minhajwelfare.no.

Personvern

Minhaj Welfare Norway vil bruke dataene dine til reklameaktiviteter for sine kampanjer og prosjekter, dataene dine vil ikke bli solgt til en tredjepart. Hvis du ønsker å velge bort kommunikasjonen vår, vennligst send en e-post til post@minhajwelfare.no.

Minhaj Welfare Norway er fullstendig i samsvar med databeskyttelsesloven og er en registrert behandlingsansvarlig underlagt alle lovene i Norge.

Sikkerhet

Når du sender inn donasjonen din, godtar du å la Minhaj Welfare Norway bruke dine personopplysninger for å behandle donasjonen din.

Endring av tjeneste eller endringer i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på nettsiden vår, våre retningslinjer og disse vilkårene og betingelsene for donasjon når som helst. Du vil være underlagt retningslinjene og vilkårene for donasjon som er i kraft på det tidspunktet du bruker nettstedet, med mindre endringer i disse retningslinjene eller disse betingelsene kreves av lov eller myndighet (i så fall vil det gjelde til donasjoner som du tidligere har lagt inn). Hvis noen av disse vilkårene anses som ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, vil denne betingelsen bli ansett som adskillelig og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende vilkår.

Hendelser utenfor vår rimelige kontroll

Vi vil ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller unnlatelse av å overholde våre forpliktelser under disse betingelsene hvis forsinkelsen eller svikten oppstått av en årsak som ligger utenfor vår rimelige kontroll. Denne betingelsen påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse betingelsene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Du godtar, som vi gjør, å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene.