Med over 25 års erfaring vil din Qurbani via MWF gi qurbani-kjøtt til mennesker i de mest marginaliserte regionene i verden.

Qurbani-rapport 2021

Takk for at du stoler på oss med dine Qurbani-donasjoner!

Qurbani – FAQs

Hvordan fungerer Qurbani prosessen?
 1. Dyrene kjøpes lokalt for å opprettholde lokale bønder, redusere transportkostnader og andre kostnader.
 2. Legg inn bestilling i ditt eget navn eller på vegne av en annen.
 3. Du kan være sikker på at ferskt kjøtt blir levert i løpet av de tre dagene av Eid.
Er qurbani wajib for meg? (Hanafi fiqh)

Qurbani er obligatorisk for enhver muslim som er tilregnelig, moden og som har økonomisk evne til å betale for qurbani. Du kan vite mer om dette ved å se vår YouTube-video

Hvordan velger MWF ut sine qurbani-dyr?

Vi har et team av eksperter bestående av lokale bønder, og islamske lærde som sikrer at Qurbani utføres i henhold til Shariah (islamsk lov). Dyrene kjøpes fra ulike bønder og kjøpes på forhånd, og tas godt vare på helt frem til qurbani utføres. Vi sikrer at dyret er sunt og oppfyller alle kravene etter islamsk rett.

«Hvordan utføres Qurbani

Vårt ekspertteam fører tilsyn under hele qurbani-prosessen for å sikre at qurbani blir utført i henhold til gjeldende lover og regler.

 • Vårt ekspertteam fører tilsyn under hele qurbani-prosessen for å sikre at qurbani blir utført i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Qurbani-kjøttet pakkes i poser og leveres til våre lokallag for distribusjon av kjøtt til lokalsamfunnet.
 • Vi distribuerer qurbani-kjøttet hovedsakelig på dag 2 og 3 av Eid-dagene.
Trenger du å oppgi navn når du gir Qurbani?

Det er tillatt og givende i henhold til profetiske tradisjoner.

I en hadith fortalt av Sayyiduna Jaabir (Måtte Allah være fornøyd med ham) rapporterer han at han leste Eid-ul-Adha bønn med profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham). Etter bønnen ble en vær kjøpt til profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) som han ofret. Mens han gjorde det uttalte han ‘I Allahs navn; Allah er den største. Herre Gud! Dette offeret er fra meg selv og fra den som ikke har ofret fra min Ummah. (Musnad Ahmad ibn Hanbal).

Så i henhold til profetiske tradisjoner kan du gi Qurbani på vegne av en elsket og de som har gått bort. MWF inkluderer alle navnene i en kollektiv bønn.

Hvem distribuerer MWF qurbani-kjøtt til?

MMinhaj Welfare Foundation vurderer den lokale situasjonen, og gir qurbani-kjøtt til følgende grupper:

 • Foreldreløse
 • Funksjonshemmede.
 • De berørte i katastrofeområdene
 • Fattige og trengende mennesker, særlig de som er Zakat-berettige
 • Pasienter på sykehus.
Når utføres Qurbani?

Qurbani utføres på dagen for Eid-ul-Adha på 10, 11 and 12 Dhul Hijjah (den siste dagen er 12 Dhul-Hijjah før Mahgrib bønn). Hvis vi har mottatt donasjonen eller bekreftelsen din vær sikker på at Qurbani vil bli utført på dagen for EID.

Vi tar Qurbani’s til 11 Dhul-Hijjah og under visse omstendigheter kan vi ta Qurbani til morgenen den 12 Dhul-Hijjah.

Hvordan gi en donasjon for Qurbani?
 1. Doner via denne nettsiden, enten med kort eller via Vipps.minhajwelfare.no
 2. Overfører beløpet til vårt kontonummer 1607 18 94073
 3. Doner via Vipps. Søk på 19416 og trykk på Minhaj Welfare Norway.