Zakat Aktuelt

MWF yter humanitær bistand til de berørte i Palestina, Irak og Syria.

  • Rasjonspakke
  • Medisinsk hjelpemiddel (familie)
  • Skattestøtte (familie)
  • Tilfluktshjelp
  • Mikrofinans (oppstart)
  • Midtøsten-krisen