Zakat Aktuelt

Alle barn fortjener sjansen til å gå på skolen og lære.


    • Spons skoleelev i 1 år
    • Sponsor universitetsstudent i 1 år
    • Bygg en skole (klasseenhet)
    • Utdanning