Zakat Aktuelt

Alle barn fortjener sjansen til å gå på skolen og lære.


  • Spons skoleelev i 1 år
  • Sponsor universitetsstudent i 1 år
  • Sponsor hafiz i 1 år
  • Sponsor aalim i 1 år
  • Bygg en skole (klasseenhet)
  • Utdanning