Zakat aktuelt

Katastrofer inntreffer plutselig og etterlater ødeleggelser i kjølvannet. Dette legger både hjem og drømmer i ruiner.

Vi gir ofrene mat, husly, viktig medisinsk hjelp og nødhjelp.

Vårt engasjement krever kollektiv innsats.

Med dine sjenerøse bidrag kan vi gjenoppbygge liv, tenne håp og bygge opp samfunnet igjen..


  • Grunnleggende nødvendigheter
  • Matpakke
  • Medisinsk hjelpemiddel (familie)
  • Kontantstøtte (familie)
  • Telt for familie
  • Mikrofinans (oppstart)
  • Nødhjelp