Zakat aktuelt

En tredjedel av palestinerne lever under fattigdomsgrensen, og nylige kriser har bare forverret deres situasjon ytterligere. Med tusenvis av liv tapt og mange skadet, kjemper de mot dyp fattigdom. Hele 80 % av befolkningen er avhengig av hjelp for å klare seg hver dag. Det er stort behov for forsyninger av mat, medisiner og rent vann. Hjelp med oss med å redde liv. Din støtte kan utgjøre en betydelig forskjell.


  • Varme klær og pledd
  • Varme måltider
  • Syv vanndunker
  • Matvarer
  • Medisinsk utstyr
  • Palestina nødhjelp