Zakat Aktuelt

“JEG OG PERSONEN som forsørger et foreldreløs barn, vil være i paradis med meg på denne måten (viste pekefingeren og langfingeren sammen).” Profetisk tradisjon (Bukhari og muslim)


    • Sponsor 1 foreldreløs i 1 år
    • Sporadiske Gaver (pakke)
    • Orphan Care Home
    • Foreldreløse støtteprosjekter