Doner for å hjelpe de som lider av den pågående globale økonomiske krisen.